HouseZy - Bán Nhà Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh diện tích dưới 30m2