HouseZy - Bán Nhà Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh diện tích từ 80m2 đến 100m2