HouseZy - Bán Nhà Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh diện tích từ 100m2 đến 200m2