HouseZy - Bán Nhà Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh diện tích trên 200m2