HouseZy - Bán Nhà Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh diện tích từ 80m2 đến 100m2