HouseZy - Bán Nhà Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh diện tích từ 100m2 đến 200m2